صفحه اصلی

تراپیهای درمانی +
تزریق داخل وریدی +
تشخیص +
سالن جوانسازی™ +

اکسیر™

شاغلین حرفه ای

انزوای افراد جهت شفای سالیانه

شواهد

Center Infoinformation

Sitemapsitemap


lobby

 

scroll

scroll

 

سالن جوانسازی™::

body treatmentsدرمانهای مربوط به بدن

ما درمان تکملیلی حمام با بخار را همراه با درمانهای خودمان پیشنهاد می کنیم.

ماساژ یکپارچه

جسمی نیست که با جسم دیگر یکسان باشد. این اصل در مورد ماساژ هم صدق میکند! بدین معنا که متخصص درمانی ما ماساژی متناسب با نیازهای شخصی شما با ادغام سلیس عملکردهای مختلف تنظیم میکند که شامل روشهای سوئدی، لومی، علم واکنش شناسی، شیاتسو، درمانهای مغز و نخاع، درمان رها سازی نقطه ای یا تریگر، ماساژهای ورزشی و یا ناشی از آسیب جسمی و درمان عمیق بافتی خواهد بود.

سنگهای داغ و بسیار صاف و صیقلی روی نقاط کلیدی انرژی بدن شما قرار میگیرند طوریکه روی دردهای عضله ای شما نفوذ کرده و گرفتگی ها را بر طرف میکند. قدم به یک مرحله رضایت خاطر و خشنودی نهاده و گرمای سنگها را در حین رهائی بدن خود از سموم و آزردگی خاطر حس نمائید.

ماساژ آبکشی لنفاوی

این ماساژ ملایم و در عین حال نیرومند سموم را بسرعت از بدن خارج میسازد.

این روش نوعی درمان مملو از عاطفه و لطافت را ضمن استراحت کامل شما به تمامی سیستمهای بدن رسانیده و بویژه برای اشخاصی شایان توجه است که مدت مدیدی عمیقا دچار مریضیهای مزمن هستند.

علم واکنش شناسی

بخشهائی از دستها و پاهای شما که بصورت عکس العمل وار با بخشهای بخصوصی از بدن و ارگانها یا عضو های داخلی آن در رابطه هستند ماساژ داده میشوند طوریکه گذرگاه های انرژی باز شده و شما احساس ثبات یافته، متمرکز و دوباره جوان شده خواهید داشت.

ماساژ سوئدی

با حرکتهای کشیده نوازشی و روشهای ورزیدنی مالشی بر روی لایه های سطحی عضلات به آرامش عمومی دست یافته، گرفتگی عضلانی شما بر طرف شده و گردش خون و بسیاری از جنبشهای بدنی شما بهبود مییابند.

ماساژ با سنگهای داغ

ماساژ با سنگ داغ ضمن استراحت جسم و اعماق وجود انسان نوعی احساس توازن، همترازی و تعادل را انتقال میدهد. گرما و لرزشهای خفیف سنگهای آتشفشانی بسیار ثبات دهنده بوده و نوعی ماساژ همراه با استراحت و آرامش عمیق است.end of article


DISCLAIMER:  The extent of the response to treatment varies from patient to patient — even with similar diagnosis — as the internal bodily environment is unique to each individual patient.

پزشکی جامع درمانی در مرکز پزشکی جامع درمانی ‎M.T.O.‎ با درمان کامل شخص از درون و بیرون تعریف میشود. این در برگیرنده فیزیک بدن، افکار و احسسات، روح و روان و محدوده های انرژی حول و حوش فیزیک بدن بهمراه تاثیرات بیرونی و زیست محیطی و غیره میباشد.

درمانهای ما شامل موارد زیر است:: آلرژی, بیماری در رابطه با عدم توجه به حقایق خارجی و اجتماعی (اوتیزم), نارسایی سیستم خود ایمنی, نارسایی قند خون, سرطان, امراض قلبی, ناراحتی های هاضمه, نامیزانیهای اندوکرینی (آدرنال, تخمدان/بیضه, هیپوفیز, تیروئید), نارسایی های سیستم ایمنی, ناراحتیهای سیستم لنفاوی, ناراحتیهای سیستم عصبی, ناراحتیهای روانی: (اعتیاد, اضطراب, افسردگی, کمبود، فشار درونی و پر خوری ناشی از اضطرار و اجبار)